Strona Pierwsza

Protokół z Zebrania Koła Naukowego Studentów Filozofii UKSW 22.02.2013. PDF Drukuj Email
Redaktor: Ermest Głuszcz   
24.02.2013.

Data posiedzenia: 22 lutego 2013

Miejsce posiedzenia: budynek Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa), sala 208.

Obecni: Ernest Głuszcz – prezes; Paweł Rogowski – wiceprezes; Zuzanna Patkowska – sekretarz; Ewa Kubasik, Paweł Taras, Olgierd Ławrynowicz, Łukasz Janus, Majka Bedełek.

Przebieg spotkania:


 1. W siedzibie Koła uroczyście odsłonięto obraz Romana Dmowskiego ufundowany przez kierownictwo koła.

 2. Przyjęto nowego członka – Majkę Bedełek.

 3. Paweł Taras zgłosił się do wzięcia udziału oraz przygotowania referatu w marcowym spotkaniu z cyklu "Odpowiedzialność jako problem etyczny i prawny" .

 4. Sprawa wyjazdu na Tydzień Filozoficzny organizowany na Katolickim Uniwersytecie Studenckim.

  1. Omówiono sprawy finansowe. Pełna refundacja kosztów transportu oraz zakwaterowania obejmuje 16 osób.

  2. Większość członków zgłosiła chęć wyjazdu, podczas gdy inni nie byli jeszcze zdecydowani.

 5. Prezes poprosił członków o propozycje ożywienia Koła i zainteresowania jego inicjatywami. Podjęto następujące tematy:

  1. Debaty oksfordzkie.

  2. Aranżacja sporów pomiędzy różnymi nurtami filozoficznymi z użyciem atrybutów teatralnych, lub garderobianych charakterystycznych dla tych nurtów.

  3. Symulacje rozpraw prawniczych.

  4. Maratony czytania dzieł filozoficznych.

  5. Flash moby.

  6. Wycieczki integracyjne do Powsina i Zielonki oraz pikniki w lasku młocińskim.

 6. Z powodu fiaska polityki "otwartości" prezes wniósł o zmianę charakteru Koła na bardziej elitarny, tzn. skupiający się bardziej na inicjatywach robionych przez i dla swoich członków oraz dążący do rozwoju intelektualnego oraz kultury akademickiej w ścisłej dyscyplinie życia w Kole.

  1. Prezes zaproponował również, aby Koło nawiązało współpracę z posiadającą wiele wartościowych tradycji Korporacją Akademicką "Sarmatia".

  2. Odbyło się w tej sprawie głosowanie, w którym siedem osób było za, a jedna przeciw.

 7. Ze względu na dużą ilość nieaktywnych członków, nie przejawiających żadnego zainteresowania inicjatywami Koła, prezes zaproponował wprowadzenie składek.

  1. Wniosek został przegłosowany – siedem osób głosowało za, a jedna przeciw.

  2. Ustanowiono składki – każdy członek jest zobligowany wnieść 10 złotych na semestr. Termin wnoszenia składek ustalono na dzień 15 marca. W drodze uchwały składki księguje sekretarz. Konsekwencją zaniechania wniesienia składki będzie wygaśnięcie członkostwa.

  3. Na posiedzeniu składki wnieśli : Zuzanna Patkowska, Ernest Głuszcz, Ewa Kubasik, Łukasz Janus i Majka Bedełek.

 8. Następny termin spotkania wyznaczono na 15 marca o godzinie 18:30.

 9. Zakończono obrady.

Zmieniony ( 24.02.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Strona Pierwsza
Aktualności
Dyskusyjny Klub Filmowy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nasze teksty
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt
O nas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciekawe strony