Strona Pierwsza arrow O nas arrow Protokoły arrow Protokół Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego Studentów Filozofii UKSW z dnia 4 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego Studentów Filozofii UKSW z dnia 4 października 2013 r. PDF Drukuj Email
Redaktor: Paweł Taras   
30.11.2013.


KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW FILOZOFII
PRZY WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 

Protokół Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego

Studentów Filozofii UKSW 

z dnia 4 października 2013 r. 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją merytoryczną Zarządu Koła Naukowego Studentów Filozofii UKSW, w szczególności ze sprawozdaniami finansowymi z poniesionych kosztów stwierdza, że działania Zarządu były zgodne ze Statutem Koła oraz wewnętrznymi przepisami UKSW.

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW podjęło szereg inicjatyw w roku akademickim 2012/2013:

- nastąpiła reaktywacja strony internetowej Koła; moderatorem strony został Prezes Ernest Głuszcz;

- 15 stycznia 2013 r. Koło zorganizowało w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego projekcję filmu „Oto jest głowa zdrajcy” Roberta Boltona. Spotkanie oraz dyskusję po filmie prowadził dr Andrzej Nowik;

- 15 stycznia 2013 r. Koło przygotowało konkurs artystyczno – filozoficzny „Nie ma egzystencji bez transcendencji”

- w dniach 11-15.03.2013 r. Koło zorganizowało wyjazd na LV Tydzień Filozoficzny w Lublinie;

- Koło zorganizowało cykl Konserwatoriów poświęconych Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, które odbywały się w Jesionce k/Żyrardowa;

- Koło współorganizowało wraz z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz Wydziałem Prawa i Administracji UW cykl wykładów związanych z problematyką odpowiedzialności jako problemu etycznego i prawnego;

- uchwalony został znak herbowy KNSF UKSW i zawieszono portret w Sali posiedzeń Zarządu;

- wprowadzono składki dla członków Koła w wysokości 10 zł.

- podjęto szereg działań przygotowawczych do Konferencji studenckiej, która odbędzie się w listopadzie 2013 r.

 

Komisja Rewizyjna zważyła co następuje: podejmowane działania Zarządu uznać należy za zasadne. Przedstawione sprawozdania finansowe nie budzą zastrzeżeń i są dobrze udokumentowane.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że szeroki wachlarz działań Koła stanowi ciekawą ofertę dla społeczności akademickiej i służy jej aktywizacji. Zarząd podjął szereg kroków mających przyciągnąć nowych członków (m.in. poprzez spotkanie integracyjne w klubie „Patefon”) i odnotować należy, że na tej płaszczyźnie osiągnięto spore sukcesy. Jako silny moment integrujący uznać należy wprowadzeniu herbu Koła, a także udekorowanie siedziby Koła obrazem.

Reaktywacja strony internetowej Koła i jej stałe uzupełnianie, a także prowadzenie strony Koła na portalu społecznościowym facebook uznać należy za działanie nad wyraz trafne jeśli chodzi o komunikację ze społecznością akademicką. Do członków Komisji Rewizyjnej docierały liczne głosy, że dzięki informacji na stronach Koła studenci mogą na bieżąco śledzić poczynania organizacji.

Komisja Rewizyjna wyraża dużą aprobatę szczególnie co do organizacji sztandarowego przedsięwzięcia Koła tj. wyjazdu na Tydzień Filozoficzny do Lublina. Prezes Koła wykazał się należytą starannością zarówno jeśli chodzi wybór lokalizacji kwaterunku (w DS. „Grześ” UMCS) jak i odpowiednim rozłożeniem kosztów wyjazdu. Wyjazdy na Tydzień Filozoficzny stanowią niewątpliwie ważny fragment aktywności studenckiej, konsolidują grupę i stanowią przyczynek do podejmowania wysiłków naukowych przeto Komisja Rewizyjna apeluje o traktowanie tychże wyjazdów przez kolejny Zarząd jako kwestię priorytetową.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pomysł i realizację konkursu artystyczno – filozoficznego. Konkurs taki stanowił istotne novum jeśli chodzi o propagowanie formacji filozoficznej i wydaje się, że w przyszłości należałoby kontynuować podobne przedsięwzięcia. Na szczególną pochwałę zasługuje członkini Koła: Julia Kaliszewska, która wraz z Prezesem Ernestem Głuszczem koordynowała projekt.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że nie udało się zrealizować symulacji debat filozoficznych. Nie udało się również uzyskać dofinansowania na cykliczne rekolekcje adwentowe w Oświęcimiu. Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby nowy Zarząd podjął stosowne kroki, aby sfinalizować te propozycje.

Komisja Rewizyjna dziękuje ustępującemu Zarządowi za podejmowane prace i wysiłek i stawia wniosek o udzielenie mu absolutorium.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Agnieszka Gralewicz                                                        Paweł Taras 

Olgierd Ławrynowicz                                   

 

 

 

 

 

 
następny artykuł »

Strona Pierwsza
Aktualności
Dyskusyjny Klub Filmowy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nasze teksty
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt
O nas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciekawe strony